Výstava: Shinji Takine „RICH, CHOCOLATY GOODNESS“

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike a Mesto Banská Štiavnica si vás s radosťou dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie výstavy japonského umelca Shinjiho Takine „RICH, CHOCOLATY GOODNESS“. Vernisáž sa uskutoční 15. januára 2016 (piatok) o 17.00 vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra Mesta Banská Štiavnica.

TLAČOVÁ SPRÁVA

„RICH CHOCOLATY GOODNESS“
Putovná výstava grafických diel japonského umelca Shinjiho Takine

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike si Vás s radosťou dovoľuje informovať o putovnej výstave grafických diel japonského umelca, pána Shinjiho Takine. Vďaka spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Mestom Banská Štiavnica, Japonským centrom a Ružomberským kultúrnym servisom, budú mať návštevníci možnosť prezrieť si výstavu až v troch slovenských mestách – v Banskej Štiavnici, Ružomberku a Bratislave.

Pevne veríme, že táto výstava pomôže prehĺbiť záujem a pochopenie Japonska a jeho kultúry Slovákmi, a ukáže krásu grafického umenia tak, ako ho vidí a cíti japonský umelec žijúci na Slovensku.

vystava shinji takine japonsko 960px

Základné informácie o podujatí:

 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Termín konania:
18. január – 18. marec 2016
(streda – piatok: 11.00 – 16.00, sobota: 13.00 – 16.00)

Vernisáž:
15. január 2016 o 17.00

Miesto konania:
Kultúrne centrum Mesta Banská Štiavnica, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Organizátori:
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica

Vstupné: vstup voľný

 

O UMELCOVI:

Pán Shinji Takine ukončil v roku 2008 magisterské štúdium na Aichi University of Education. Absolvoval študijný pobyt na katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya. Od roku 2008 žije na Slovensku a venuje sa tvorbe grafických diel a organizovaniu výstav. Na Slovensku vystavoval napr. v Rožňave (2010), na Bratislavskom hrade (2011), v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA (2012, v rámci výstavy „Z ruky do ruky“) alebo v Topoľčanoch (2015).

O VÝSTAVE:

Nosnou témou výstavy „RICH, CHOCOLATY GOODNESS“ je „potenciál stopy“. S pojmom stopa sú bytostne späté viaceré dôverne známe aspekty japonskej kultúry. V štruktúre diel prezentovaných na výstave sa tak autor skryto snaží uchopiť také umelecké výzvy, aké ponúka napríklad originalita gjotaku (rybia tlač), dvoj a trojrozmernosť origami alebo metamorfózy znakov kanji.

Titul výstavy „RICH, CHOCOLATY GOODNESS“ odkazuje na delikátny pôžitok z čierneho tušu odtlačeného na japonský papier ganpi. Názov však prvotne pochádza z novely Thomasa Pynchona „The Cring of Lot 49“ vydanej v roku 1966, v ktorej sa tento zvrat používa ako symbol pre predstavy o pôvode i ako symbol rozloženia a znovuvytvorenia pôvodu. To sú prvky nevyhnutné práve pre tvorbu špecifickej formy tlače, ktorej sa autor venuje. Na tejto výstave tiež názov slúži ako akýsi návod na dešifrovanie a pochopenie potenciálu stôp.

Čierny tuš na japonskom papieri. Ťah štetca a ťah štetca. Slovensko a Japonsko.

Autor verí, že stopy zo stretu vecí z odlišných časov a odlišných kompozícii budú každému z návštevníkov pripomínať rôznorodé podoby „RICH, CHOCOLATY GOODNESS“.

http://www.shinjitakine.com/