Živá učebnica

Ziva Ucebnica © 01„Fantázia dáva zmysel poznaniu tým, že ho pretvára na príbehy. Preto sú príbehy poznaním.“

Na  Slovensku jedinečný koncept príbehového vzdelávania, kde radosť z objavovania a fascinujúce zákonitosti prírody môžu deti aj dospelí zažiť  v prvej alchymistickej,  bylinkárskej a permoníckej dielni, pod vedením motivovaných lektorov. Prvá detská kniha o UNESCO meste, ktorú si môžete zažiť na vlastnej koži ponúka príbehy o histórii a reáliách Banskej Štiavnice. Pre Živú Učebnicu ju napísal  Juraj Červenák, banskoštiavnický rodák a najúspešnejší fantasy autor. Našim cieľom je, aby deti jej prostredníctvom nebadane poznávali a nadobúdali kompetencie tímovosti, vynaliezavosti a iniciatívy.

Živá učebnica je otvorený priestor učenia sa detí zvedavosťou a prirodzenou hrou. Všetky aktivity sa odohrávajú v alchymistickej a bylinkárskej dielni či  exteriéroch mesta, v ktorých ožívajú  príbehy o tajchoch, permoníkoch, alchymistoch a slávnych vynálezcoch. Špeciálnou ponukou Živej Učebnice je mestská hra, ako alternatíva k počítačovým hrám, kde účastníci „naživo“ hľadajú indície v tajných banskoštiavnických zákutiach, spoznávajú svoje silné ale aj slabé stránky a ich hlavnou úlohou je… to sa dozviete, keď sa pridáte k nám.

Termíny konania aktivít Živej Učebnice sa dozviete v „kalendári podujatí“ a na www.facebook.com/zucebnica

Kontakt:

Viera Lasáková / koordinátor programu Živá učebnica
Pobočka_DAPHNE – Živá učebnica
Radničné Námestie 14, 969 01  Banská Štiavnica
www.zivaucebnica.org www.daphne.sk