Vyhne

Písomný doklad o pôvodne nemeckej osade Isenpach (neskôr Eisenbach – Železný potok, po slovensky Wihine) pochádza z 13. storočia. Už v 16. storočí ju pod svoju správu získala Banská Štiavnica. Dôvodom bola ťažba a spracovane železnej rudy v kováčskych dielňach – vyhniach, lesy bohaté na drevo a výhodná poloha dediny. V kopcovitom chotári sa ľudia živili aj povozníctvom, pálením dreveného uhlia a mlynárstvom. K najvýznamnejším štôlňam v revíre patrila 12 km dlhá Štôlňa sv. Antona Paduánskeho, zapísaná do zoznamu technických pamiatok UNESCO. Zrekonštruované vstupy do štôlní nájdete na banskom chodníku pred vstupom do Vyhní od Banskej Štiavnice. Vyhne sú významné aj v oblasti pivovarníctva, nachádza sa tu najstarší známy pivovar Steiger.

Vyhnianske kúpele sa spomínajú už v 13. storočí. Blahodarné účinky vody využívali bohatí ťažiari aj obyčajný ľud. Kúpele od 16. storočia navštevovali vplyvní hostia z celej Strednej Európy. Ich rozkvet však nastal až v 70. rokoch 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny areál slúžil ako židovský pracovný tábor a pri prechode frontu v apríli 1945 kúpele ľahli popolom. Z čias kúpeľov sa zachovalo niekoľko súkromných viliek, k najkrajším patrí Szokácsova vila v blízkosti Vodného raja.

Zašlú slávu vyhnianskych kúpeľov pripomína aj jedinečná kúpeľná kaplnka Panny Márie Kráľovnej posvätená v roku 1914. Nesie rukopis svetoznámeho architekta Ladislava Hudeca, ktorý v Šanghaji postavil prvý mrakodrap. Kaplnka je jeho prvou známou stavbou tohto banskobystrického rodáka. Nájdete ju na kopci nad priamo Vodným rajom.

Na návrší už viac ako 230 rokov stojí Kostol sv. Michala Archanjela. Stavba fary i kostola boli dotované z ťažby zlatých a strieborných baní. Elegantný kostol ukrýva interiér s neskorobarokovými oltármi s cennými obrazmi.

Za pozretie stojí aj jedinečná prírodná rezervácia Kamenné more, ktoré leží kúsok nad obcou Vyhne. More tvoria veľké ryolitové balvany a jedinečná prírodná pamiatka Vyhniansky travertín, ktorý podľa svojho tvaru miestni obyvatelia nazývajú aj „Mamut“. Nachádza sa tesne za areálom Vodného raja oproti vile Sokáč.

Obec je známa aj vďaka Kachelmanových strojárňam a vyhnianskemu pivovaru Steiger. Vyhniansky pivovar je označovaný ako najstarší pivovar na Slovensku. Bol založený v roku 1473 jezuitskými mníchmi, ktorí rýchlo objavili kvalitu miestnej vody. Pivo sa odvtedy nepretržite varí vo Vyhniach dodnes. Na proces varenia piva sa v pivovare Steiger môžete počas exkurzii pozrieť aj osobne.

www.vyhne.sk