Podhorie

Podhorie je veľmi príjemná dedinka bohatá na kultúrne i historické pamiatky. Domáci obyvatelia si v nej s láskou pestujú folklórne tradície. Začiatkom leta v miestnom amfiteátri organizujú regionálny folklórny festival.

Podhorie sa rozprestiera na úpätí Štiavnických vrchov. V minulosti sa tu nachádzali dve obce, Teplá a Žakýl. Prvé písomné zmienky o osade Žakýl sú z rokov 1288 a 1362, osada Teplá sa prvý raz spomína v listinách v r. 1388.

Osadu Žakýl založili okolo roku 1241 Sikuli, kráľovskí strážcovia Žakýlskeho hradu, zatiaľ čo Teplanov tu osadil beňadický opát. Obyvatelia Žakýla sa začali zaoberať roľníctvom, uhliarstvom, neskôr povozníctvom, obyvatelia Teplej boli najmä drevorubači a povozníci.

Pôda tu nebola úrodná a kvôli svahovitému a skalnatému terénu sa len veľmi ťažko obrábala. Preto veľa poddaných radšej ušlo a usadzovali sa v banských mestách ako baníci a hutníci.

Prvé zlúčenie obcí pod spoločným richtárom nastalo v roku 1509, samotná obec Podhorie vznikla v roku 1964 spojením historických obcí Teplá a Žakýl.

Na severovýchode od obce ležia zvyšky Žakýlskeho hradu na Brezovom vrchu. Zachoval sa len pozostatok vonkajšiehoí obranného valu a vstupy do dvoch banských štôlní, ktoré sú 5 a 19 m dlhé.

Hrad vznikol pravdepodobne z popudu prudkého rozvoja ťažby striebra v okolí Banskej Štiavnice koncom 12. alebo na začiatku 13. storočia. Andrej Kmeť o ňom vo svojom diele napísal: „Kto býval na hrade, akého mal pána, … to už ani približne ani z úst ľudu dozvedieť sa nemožno. Starožitných nálezov z hradu nieto žiadnych a dosiaľ ich ani nikto nehľadal”.

Je možné, že Žakýlsky hrad slúžil na ochranu stredoslovenských baníckych miest a dopravu medzi nimi. Otázkou zostáva, kedy a prečo hrad pomerne skoro zanikol. Kamene zo starého hradu použili pri stavbách domov v Žakýli.

V blízkosti hradu leží Žakýlske pleso (715 m.n.m.), ktoré ľudovo nazývajú aj Morské oko. Je najstarším a súčasne jediným prírodným jazerom v okolí Banskej Štiavnice. Vodu z plesa použíali obyvatelia Žakýlskeho hradu pre svoje potreby, preto prirodzenú hrádzu umelo navŕšili. Neskôr bola hrádza prekopaná a voda poháňala blízky mlyn.

V okolí plesa sa tiahne aj Náučný chodník Žakýlske pleso. Má dĺžku 7 km, prevýšenie 262 m a dá sa prejsť za 3,5 hod. Tvorí uzavretý okruh, pričom začína aj končí pri zastávke autobusov. Panely na trase chodníka poskytujú informácie o okolitej krajine, o miestnej kultúre a histórii obce. Trasa vedie časťou jedného z 382 území európskeho významu, ktoré sú navrhnuté na zaradenie do sústavy NATURA 2000.

Na chodníku prejdete týmito zastávkami: Obec Podhorie – kostol a pamätná izba – kultúrna krajina – Žakýlsky hrad – Žakýlske pleso – Mŕtve drevo, živý les – poľnohospodárska krajina – ľudová architektúra, ľudové múzeum, kováčska dielňa – Podhorie ako kultúrna obec.

Obec Podhorie ponúka aj niekoľko pamiatok architektúry. Najstaršou z nich je rímskokatolícky kostol zasvätený Navštíveniu Panny Márie u sv. Alžbety. Bol postavený v roku 1717 v neskorogotickom barokovom štýle. Zvonicu s otvorenou drevenou konštrukciou postavili v roku 1873.

V dedine nájdete aj niekoľko pôvodných podpivničených kamenných domov z 19. storočia.

Viac o ľudových tradíciách sa dozviete v Ľudovom múzeu. Približuje dávny život roľníka, nábytok, náradie a pomôcky, či odev celej rodiny. Ľudové múzeum je počas Folklórnych slávností otvorené stále, v priebehu roka ho môžete navštíviť po dohode na obecnom úrade.

V budove amfiteátra môžete vidieť Expozíciu bábok. Autormi viac ako tridsiatich marionet je Jana Pogorielová – Dušová s manželom. Asi 50 cm vysoké bábky sú zhotovené z dreva, textilu, alebo kašírované jutovinou. Počas Folklórnych slávností je expozícia prístupná stále, v priebehu roka ho môžete navštíviť po dohode na obecnom úrade.

Obec sa pýši aj dodnes fungujúcou kováčskou dielňou. Dozviete sa v nej, čo obnášalo kováčske remeslo, môžete si pozrieť kováča pri práci a podľa okolností si prácu aj vyskúšať.  Návštevu treba dohodnúť vopred.

Pre milovníkov ľudovej kultúry obec každý párny rok organizuje Folklórny festival Podhorie, ktorý patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu v regióne.

www.podhorie.sk