Počúvadlo

Obec Počúvadlo sa nachádza v južnej časti Štiavnických vrchov. V súčasnosti má 109 obyvateľov a ich počet neustále klesá. Zhruba 6 km od obce je vzdialené jazero Počúvadlo, ktoré patrí k obľúbeným výletným miestam.

Počúvadlo leží v oblasti pramenišťa Počúvalského potoka a patrí do regiónu Južné Sitno. Kvôli zlej dopravnej situácii a nedostatku pracovných miest počet obyvateľov obce z roka na rok klesá.

V katastri obce sa nachádza umelé Počúvadlianské jazero s 26 m vysokou hrádzou. Vďaka svojimu okoliu slúži ako rekreačné stredisko a aj východisko na Sitno. Tajch v minulosti patril k systému tajchov slúžiacich na odvodňovanie baní. Počúvadlianska nádrž pozostáva zo šiestich zemných hrádzí čo je špecifické iba pre túto hrádzu. Až do 19-teho storočia Počúvadlu patrilo európske prvenstvo za výšku hrádze. Dnes Počúvadliansky tajch patrí tradične k obľúbeným výletným cieľom.