Ilija

Obec Ilija je malá no o to krajšia dedinka rozprestierajúca sa pod najvyšším vrchom Štiavnického pohoria – Sitnom. Obec má zachovanú starobylú atmosféru, po stáročia v nej žili roľníci, pastieri a drevorubači.

Podľa archeologických výskumov je zrejmé, že osídlenie na dnešnom území obce Ilija existovalo už počas mladšej doby bronzovej a laténskeho obdobia. V roku 1266 sa objavili prvé písané zmienky.

Dôležitú úlohu pri formovaní osady zohral kostol sv. Egídia. Podľa patrocínia kostola dostala pomenovanie celá okolitá osada, keďže v písomných prameňoch nachádzame do roku 1526 Iliju zapisovanú v latinskej forme ako Sanctus Egidius, v starej slovenske forme Swaty Illik. Od roku 1266, keď niekoľko prameňovspomína kostol sv. Egídia, po druhé desaťročie 14. storočia sa o vývoji Ilije nevie veľa.

V roku 1500 sa prvý raz uvádza konkrétna osoba vo funkcii richtára Ilije. Bol ním Anton Nyerges. V roku 1540 bola Ilija poddanskou dedinou s troma želiarskymi domami nazývanými „patvarcz“ a mlynom. Ku koncu roku 1566 sa Turci dostali do Ilije a Sitnianskej. V Iliji podpálili niekoľko domov a turecká hrozba trvala takmer 150 rokov.

Obyvatelia Ilije sa v stredoveku zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, či pálením dreveného uhlia. Medzi tradičné dedinské remeslá patrilo mlynárstvo, kováčstvo, ale aj mäsiarstvo. Región bol v 17. storočí a začiatkom 18. storočia dejiskom protihabsburských stavovských povstaní a vpádov Turkov.

Dominantou tejto malebnej dedinky je už spomínaný rímskokatolícky kostol zasvätený opátovi sv. Egídiovi. Kostol, o ktorom už boli v minulosti napísané viaceré knihy a štúdie, je významnou slovenskou pamiatkou hlavne vďaka portálu, ktorý sa dodnes zachoval. Sprievodca vám s radosťou prezradí legendu o chlapčati – zvonárikovi, ktorý za dedinčanov obetoval svoj život.

Z Ilije tiež vedie pohodlná trasa na Sitno, ktorú zvládnu aj menej trénovaní turisti. Špecialitou je rázovitá krčma U Ľuptáka na konci dediny.

V zime je na Iliji výborná rodinná sánkovačka a rekreačná lyžovačka s dvoma vlekmi. Výlet bez výstupu na Sitno trvá asi dve hodinky.

 

www.obecilija.sk