Baďan

Baďan je tradičná roľnícka obec postavená na slnečnom mieste južného úpätia Sitna. Dedinka so zachovalou mozaikou prízemných domov po oboch stranách potoka a kostolom na návrší má iba o niečo viac ako 200 obyvateľov, no je bohatá na kultúru, tradície, zvyky a zachovanú architektúru. Pýchou obce je zrekonštruovaná románska rotunda, jedna z najstarších na Slovensku. Krásna okolitá príroda zaručuje relax a pohodu pre jednotlivcov ako aj celé rodiny. Obec sa pýši mnohými kultúrnymi podujatiami, ktoré sú u návštevníkov čoraz viac obľúbené najmä vďaka tradičnej gastronómii.

História

Baďan sa po prvý raz objavil v písomnostiach v roku 1285 ako Villa Bagun. Spolu s blízkou Klastavou bol po celé storočia majetkom zemepánov z južnej časti Hontianskej stolice. Dedina od vekov zásobovala banské mestá potravinami a výrobkami remeselníkov. Riadil ju richtár s boženíkmi, prísažnými. Podľa majetku sa obyvatelia delili na majetnejších sedliakov, chudobnejších želiarov a podželiarov. Dielňu tu mal kováč, mlynár, sladovník, mäsiar, tesár, kamenár, neskôr obuvník. Deti vyučovali na fare miestni farári. Evanjelický kostol v obci obsluhoval aj susedné dedinky Klastava a Počúvadlo. Dnes je voľakedy samostatná obec Klastava súčasťou obce Baďan. Podrobnejšie informácie o Klastave nájdete v monografii „Vyznanie generáciám“ od Ľ. Kukovej a Ľ. Blaškovej.

Pamiatky

V dedine sú zachované prvky pôvodnej ľudovej architektúry. Jednoduché a účelné ľudové domce s veľkým priestorom pre hospodárske zvieratá a sklady nesú znaky hontianskej tradície. V centre dediny je park s drevenými plastikami zvierat, pieskoviskom a drevenými lavičkami pod stromami. Pri každom zvieratku je jeho krátka charakteristika. Okrem hry a oddychu slúži aj na environmentálne vzdelávanie menších detí.

Evanjelický kostol s románskou rotundou

Neskororenesančná podoba evanjelického kostola vznikla postupnými prestavbami. Nájdeme tu prvky renesancie, klasicizmu aj súčasnosti, najstaršou a najvzácnejšou časťou je románska rotunda. Rotundy boli obľúbenými stavbami vo východných krajinách, v Byzancii, na Slovensku je ich iba okolo dvadsiatky. Kamenné murované stavby mali prostý zovňajšok, ale interiéry boli bohato maľované. Prestavbu baďanskej rotundy uskutočnili niekedy v období neskorej gotiky.  V mieste svätyne pristavali obdĺžnikovú loď, zachovali však našťastie celú pôvodnú kamennú kupolu, dvere aj štrbinové okienka rotundy. V priestore kostola dominujú staré prvky, nové ich s rešpektom dopĺňajú, oživujú. Prírodné materiály a farebnosť interiéru sú vyladené do vzájomnej súhry. V posledných rokoch kostol prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Kostol je prístupný celoročne po predchádzajúcej dohode na tel. 045/672 66 24, alebo + 421 918 982 842, alebo e-mailom: [email protected]. Prehliadka s výkladom trvá asi 30 min., stojí 2 €/osobu.

Izba ľudových tradícií a tkáčska dielňa

Do skromnej izbietky sa vtesnali spomienky na časy prastarých rodičov. Ľudová izba je zariadená starým nábytkom, krojmi, hlinenými kuchynskými nádobami. Domáci vám radi porozprávajú, ako ľudia kedysi žili, čím sa zaoberali, ako sa obliekali, čo jedli, a zasvätia vás do kumštu tkania na krosnách a pradenia na kolovrátku.

Izba ľudových tradícií je prístupná celoročne po predchádzajúcej dohode na tel. 045/672 66 24, alebo + 421 918 982 842, alebo e-mailom: [email protected]. Prehliadka s výkladom trvá asi 30 min., stojí 1 €/osobu.

Tufové pivnice

Na Háji, v katastri obce Klastava (nad cintorínom, prístupné z náučného chodníka) sú štyri pivnice vytesané do tufových skál v ktorých obyvatelia skladovali potraviny. Slúžili aj ako úkryt v období tureckých nájazdov a 2. svetovej vojny. Pred niekoľkými rokmi ešte slúžili na uskladnenie zeleniny, neskôr ich zasypala zemina zo zosunutého svahu, zarástli kríkmi a takmer ich nebolo vidieť. V júli 2013 boli štyri z nich vyčistené a sprístupnené pre turistov.

Príroda

Príroda okolo Baďana je bez preháňania rozprávková. Doliny sa striedajú s vrchmi, lesy s lúkami a pasienkami, a lákajú na prechádzku. Odmenou budú pri troche šťastia hríby, lesné jahôdky, černice aj liečivé bylinky.

Náučný chodník „Po stopách predkov“

Kto miluje prírodu, ticho a pohyb na čerstvom vzduchu, môže sa vydať nenáročným náučným chodníkom. Začína v katastri obce Ladzany a končí pod vrchom Sitno. Deväť panelov informuje o histórii dedín Ladzany a Klastava, kameňolome s tromi druhmi andezitu, o klastavskom mlyne a zachytáva spomienky miestnych ľudí. Dozviete sa aj o utrpení mužov, ktorí počas SNP bojovali pri Počúvadlianskom mlyne. Spoznáte rastlinstvo aj živočíšstvo regiónu a zaujímavé geologické lokality.

Náučný chodník dlhý  11 km prejdete pešo (asi za 5 hodín) aj na bicykli. Začína v obci Ladzany, pokračuje proti prúdu klastavského potoka a končí pri chate Dobrá voda pri Počúvadlianskom jazere. Z konca chodníka môžete pokračovať po zelenej značke na vrchol legendárneho Sitna, výstup trvá asi hodinu.

Kultúra

Ľudia v dedine milujú svoje korene. Dávne tradície a radosť zo života udržiava folklórny súbor Baďančanka a medzi najväčšie ťaháky obce patrí festival Podsitnianske dni hojnosti. Medzi stabilné kultúrne podujatia vychýrené dobrým jedlo a výbornou zábavou patria veľkonočné trhy, tradičná zabíjačka, stavanie mája či baďanský ples.

Podsitnianske dni hojnosti

Folklórny ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým zvykom a tradíciám. Na festivale sa stretávajú dedinčania s rodákmi i návštevníkmi, aby zdieľali svoje spomienky a živé kultúrne dedičstvo predkov. Duch stáročí a staré remeslá ožívajú, voňajú  tradičné koláče, pagáče, buchty od gazdiniek, párance, guláš z diviny, pečené klobásy či domáci chlieb a poddymníky – baďanská pizza.  Organizuje sa začiatkom septembra.

Vítanie jari – Veľkonočné trhy a dielničky

Podujatie spojené s pálením Moreny a oslavou príchodu jari sa tradične koná počas Veľkonočných sviatkov. Sprevádza ho kultúrny program na ľudovú nôtu, prezentácia a predaj remeselných výrobkov od lokálnych producentov a môžete si pochutiť na slaných aj sladkých veľkonočných dobrotách. Súčasťou sú dielničky, kde si deti aj dospelí môžu v duchu tradícii vyrobiť rôzne upomienkové predmety a suveníry ako napr. vyrobiť hrnček na hrnčiarskom kruhu, upliesť korbáč, vymaľovať veľkonočné vajíčko a mnoho iného.

Obecná zabíjačka

Zabíjačky sú obľúbenou tradíciou na mnohých dedinách v regióne. Tá baďanská sa koná pred Vianocami – na Katarínu alebo Mikuláša. Súčasťou je príprava zabíjačkových špecialít a ich následná ochutnávka.

Rozprávkový les

Na Medzinárodný deň detí, spravidla poslednú májovú sobotu čakajú malých návštevníkov aj rodičov rozprávkové stanovištia, kde môžu vidieť úryvky zo známych rozprávok, skákať na trampolíne a nafukovacom hrade, pochutnať si na cukrovej vate… Pre všetkých je pripravené občerstvenie.


www.badan.sk

Zdroj fotografií: Obec Baďan