Baďan

Baďan je tradičná roľnícka obec postavená na slnečnom mieste južného úpätia Sitna. Dedinka so zachovalou mozaikou prízemných domov po oboch stranách potoka a kostolom na návrší má iba o niečo viac ako 200 obyvateľov, no je bohatá na kultúru, tradície, zvyky a zachovanú architektúru. Pýchou obce je zrekonštruovaná románska rotunda, jedna z najstarších na Slovensku. Krásna okolitá príroda pozýva na prechádzku, nazbierať  lesné  plody a načerpať energiu.  Výlety do tejto obce čoraz obľúbenejšie.

História

Baďan sa po prvý raz objavil v písomnostiach v roku 1285 ako Villa Bagun. Spolu s blízkou Klastavou bol po celé storočia majetkom zemepánov z južnej časti Hontianskej stolice. Dedina od vekov zásobovala banské mestá potravinami a výrobkami remeselníkov. Riadil ju richtár s boženíkmi, prísažnými. Podľa majetku sa obyvatelia delili na majetnejších sedliakov, chudobnejších želiarov a podželiarov. Dielňu tu mal kováč, mlynár, sladovník, mäsiar, tesár, kamenár, neskôr obuvník. Deti vyučovali na fare miestni farári. Evanjelický kostol v obci obsluhoval aj susedné dedinky Klastava a Počúvadlo. Dnes je voľakedy samostatná obec Klastava súčasťou obce Baďan.

Pamiatky

V dedine sú zachované prvky pôvodnej ľudovej architektúry. Jednoduché a účelné ľudové domce s veľkým priestorom pre hospodárske zvieratá a sklady nesú znaky hontianskej tradície. V cetre dediny je park s drevenými plastikami zvierat, pieskoviskom a drevenými lavičkami pod stromami. Pri každom zvieratku je jeho krátka charakteristika. Okrem hry a oddychu slúži aj na environmentálne vzdelávanie menších detí.

Evanjelický kostol s románskou rotundou

Neskororenesančná podoba evanjelického kostola vznikla postupnými prestavbami. Nájdeme tu prvky renesancie, klasicizmu aj súčasnosti, najstaršou a najvzácnejšou časťou je románska rotunda. Rotundy boli obľúbenými stavbami vo východných krajinách, v Byzancii, na Slovensku je ich iba okolo dvadsiatky. Kamenné murované stavby mali prostý zovňajšok, ale interiéry boli bohato maľované. Prestavbu baďanskej rotundy uskutočnili niekedy v období neskorej gotiky.  V mieste svätyne pristavali obdĺžnikovú loď, zachovali však našťastie celú pôvodnú kamennú kupolu, dvere aj štrbinové okienka rotundy. V priestore kostola dominujú staré prvky, nové ich s rešpektom dopĺňajú, oživujú. Prírodné materiály a farebnosť interiéru sú vyladené do vzájomnej súhry. V posledných rokoch kostol prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Kostol je prístupný celoročne po predchádzajúcej dohode na tel. 045/672 66 24, alebo + 421 918 982 842, alebo e-mailom: [email protected] Prehliadka s výkladom trvá asi 30 min., stojí 2 €/osobu. Viac informácií tu: http://badan.webnode.sk/o-nas/evanjelicky-kostol/

Izba ľudových tradícií a tkáčska dielňa

Do skromnej izbietky sa vtesnali spomienky na časy prastarých rodičov. Ľudová izba je zariadená starým nábytkom, krojmi, hlinenými kuchynskými nádobami. Domáci vám radi porozprávajú, ako ľudia kedysi žili, čím sa zaoberali, ako sa obliekali, čo jedli, a zasvätia vás do kumštu tkania na krosnách a pradenia na kolovrátku.

Izba ľudových tradícií je prístupná celoročne po predchádzajúcej dohode na tel. 045/672 66 24, alebo + 421 918 982 842, alebo e-mailom: [email protected] Prehliadka s výkladom trvá asi 30 min., stojí 1 €/osobu.

Tufové pivnice

Na Háji, v katastri obce Klastava (nad cintorínom, prístupné z náučného chodníka) sú štyri pivnice vytesané do tufových skál v ktorých obyvatelia počas tureckých nájazdov skrývali potraviny. Pred niekoľkými rokmi ešte slúžili na uskladnenie zeleniny, neskôr ich zasypala zemina zo zosunutého svahu, zarástli kríkmi a takmer ich nebolo vidieť. V júli 2013 boli štyri z nich vyčistené a sprístupnené pre turistov.

Príroda

Príroda okolo Baďana je bez preháňania rozprávková. Doliny sa striedajú s vrchmi, lesy s lúkami a pasienkami, a lákajú na prechádzku. Odmenou budú pri troche šťastia hríby, lesné jahôdky, černice aj liečivé bylinky.

Náučný chodník „Po stopách predkov“

Kto miluje prírodu, ticho a pohyb na čerstvom vzduchu, môže sa vydať nenáročným náučným chodníkom. Začína v katastri obce Ladzany a končí pod vrchom Sitno. Deväť panelov informuje o histórii dedín Ladzany a Klastava, kameňolome s tromi druhmi andezitu, o klastavskom mlyne a zachytáva spomienky miestnych ľudí. Dozviete sa aj o utrpení mužov, ktorí počas SNP bojovali pri Počúvadlianskom mlyne. Spoznáte rastlinstvo aj živočíšstvo regiónu a zaujímavé geologické lokality.

Náučný chodník dlhý  11 km prejdete pešo (asi za 5 hodín) aj na bicykli. Začína v obci Ladzany, pokračuje proti prúdu klastavského potoka a končí pri chate Dobrá voda pri Počúvadlianskom jazere. Z konca chodníka môžete pokračovať po zelenej značke na vrchol legendárneho Sitna, výstup trvá asi hodinu.

Kultúra

Ľudia v dedine milujú svoje korene. Dávne tradície a radosť zo života udržiava folklórny súbor Baďančanka, festival Podsitnianske dni hojnosti a Furmanské preteky.

Podsitnianske dni hojnosti

Folklórny ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým zvykom a tradíciám. Na festivale sa stretávajú dedinčania s rodákmi i návštevníkmi, aby zdieľali svoje spomienky a živé kultúrne dedičstvo predkov. Duch stáročí a staré remeslá ožívajú, voňajú  tradičné koláče, pagáče, buchty od gazdiniek, párance, guláš z diviny, pečené klobásy či domáci chlieb a poddymníky – baďanská pizza.  Organizuje sa druhú júlovú sobotu.

Furmanské preteky

Súťaž ťažných koní pri práci s drevom. Súťaží sa v troch disciplínach: furmanský slalom, práca s drevom, silová súťaž v páre. Preteky vrcholia súťažou „O najkrajšiu páru“, kde rozhodujú účastníci podujatia svojimi hlasmi. Podujatie organizuje obec Baďan v spolupráci s rodinou Jozefa Bajnoka v prvú júnovú sobotu.

Rozprávkový les

Na Medzinárodný deň detí, spravidla poslednú májovú sobotu čakajú malých návštevníkov aj rodičov rozprávkové stanovištia, kde môžu vidieť úryvky zo známych rozprávok, skákať na trampolíne a nafukovacom hrade, pochutnať si na cukrovej vate… Pre všetkých je pripravené občerstvenie.

www.badan.sk