Obce

Štiavnický región je nádherný, rázovité obce zasadené na úbočia kopcov s krásnymi kostolíkmi a svojimi tajomstvami.