Ná návštevu Štiavnice mám len jeden deň, čo by som mal určite vidieť?

Answered
0
0
Best Answer
0
0

Okrem centra mesta a jeho pamiatok/múzeí by sme Vám odporúčali navštíviť baňu a aspoň jeden tajch. Viac info nájdete na jednotlivých podstránkach.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.