Kde v Štiavnici najlepšie zaparkovať?

Answered
Best Answer
0
0

Parkovacích miest je v obtiažnych geografických podmienkach Štiavnice a pri striktnej ochrane pamiatok (UNESCO) nedostatok. Návštevník Štiavnice však obvykle auto nepotrebuje – všetko je v pešej dostupnosti. Ak prichádzate od Levíc a Štiavnických Baní, zaparkujte hneď pri vstupe do mesta pri Novom zámku. Parkovné 0,5 Eura/hod. sa vyberá iba v sezóne, do centra odtiaľ zbehnete za 7 min. Ak prichádzate od diaľnice R1 (od Žarnovice, Bzenice, Hliníka alebo Žiaru nad Hronom), pri vstupe do mesta nechoďte do centra rovno, ale zabočte doľava na štvorprúdovku. Po cca 50 metroch za autobusovou zastávkou zabočte doprava a kľukatou uličkou sa nechajte viesť až na veľké neplatené parkovisko. Odtiaľ je to iba 50 m na hlavnú ulicu v centre mesta, do absolútneho centra je to peši 10 min. To isté parkovisko odporúčame prichádzajúcim z juhu, od Hontianskych Nemiec a Svätého Antona. Na kruhovom objazde použite tretí výjazd a pokračujte hore kopcom do centra mesta. Odbočka doprava k parkovisku je označená tabuľou FREE PARKING. Mimo sezóny sa môžete pokúsiť zaparkovať aj na parkovisku pod Baníckou školou Dostanete sa k nemu tak, že pri vstupe do mesta pokračujete rovno do centra mesta. Parkovisko je pod Botanickou záhradou v jame po ľavej strane cesty, poplatok je 0,8 Eura/hod. Parkovanie absolútnom centre (na Nám. sv.Trojice a Radničnom námestí) stojí 2 Eurá/hod. a slúži na rýchloobrátkové státie, parkovanie na uliciach je povolené iba na vyhradených miestach a obvykle býva plne vyťažené domácimi.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.