Preventívne opatrenia

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 Krízový štáb mesta Banská Štiavnica prijíma preventívne opatrenia, ktorými upravuje určité oblasti života v meste.

Viac informácií o opatreniach v meste Banská Štiavnica na www.banskastiavnica.sk a o koronavíruse na Slovensku na www.korona.gov.sk.


Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,…), používajte jednorazové rukavice.

KULTÚRA, ŠPORT

 • Zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele.
  Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
 • Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
  Viac tu: Verejná vyhláška – zákaz hromadného podujatia

Dôležité informačné letáky súvisiace s COVID-19: