Návštevnícke centrum Banskoštiavnickej kalvárie

Infocentrum Kalvária vzniklo ako odpoveď na každoročne narastajúci počet návštevníkov Kalvárie. Bolo otvorené v obnovených priestoroch staršej budovy pri prístupovej ceste neďaleko prvej kaplnky v júli 2016. Jeho súčasťou je expozícia, ktorá okrem histórie a súčasnosti Kalvárie oboznamuje aj s históriou a činnosťou jezuitov v Banskej Štiavnici, ktorým vďačíme okrem Kalvárie aj za výstavbu ďalších významných objektov v meste.  Okrem toho ponúka návštevníkom zázemie v podobe parkovania pre 24 automobilov a obchodíku, kde môžete nakúpiť turistickú i duchovnú literatúru, potešiť sa suvenírom či získať turistické informácie. Súčasťou je aj malá kinosála so zaujímavými fotografiami Kalvárie, kde beží aj krátky dokument o Kalvárii.

Po výstupe na Kalváriu sa návštevníci môžu občerstviť v Reštaurácii pod Kalváriou s veľkou záhradou s atrakciami aj pre najmenších.

Otváracie hodiny:

marec  máj:      denne 10.00 – 16.00

jún  september:  denne 9.00 – 16:00

október – február:

Víkendy a sviatky 10.00 – 16.00

Oficiálna stránka: http://www.kalvaria.org/