Informačné centrum Banská Štiavnica

Informačné centrum Banská Štiavnica

Námestie sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

mail: [email protected]

tel.:  +421 45 694 96 53, +421 45 692 05 35


Informačné centrum bude v dôsledku hygienických opatrení zatvorené do 22.3.2020.
Informácie budú podávané telefonicky na číslach: 045 694 96 53 a 045 692 05 35,
resp. e-mailom: [email protected], [email protected]


Otvorené denne:

 • máj – jún: 9:00 hod. – 17.00 hod.
 • júl – august : 9:00 hod. – 18.00 hod.
 • september: 09:00 – 17:00 hod.
 • október – apríl : 8:00 hod. – 16.00 hod.

Neplatené služby:

 • Komplexné informácie o meste a okolí v nasledovných oblastiach:
 • Ubytovacie a stravovacie zariadenia
 • Kultúrne pamiatky, múzeá, výstavy
 • Prírodné zaujímavosti, náučné chodníky
 • Kultúrne, športové a spoločenské podujatia
 • Autobusové a vlakové cestovné poriadky / aj mimo územia regiónu a štátu /
 • Sprostredkovanie vstupov do expozícií Slovenského banského múzea

Platené služby:

 • Sprievodcovský servis / v slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom, ruskom a poľskom jazyku /
 • Predaj propagačného a informačného materiálu
 • Predaj suvenírov a upomienkových predmetov s motívmi mesta
 • Predaj turistických známok
 • Predpredaj vstupeniek
 • Predaj minerálov
 • Predaj vstupeniek do expozícií Slovenského banského múzea a na kultúrne podujatia

Sprievodcovské služby

Sprievodca po meste Banská Štiavnica a okolie
V súlade s Vašimi požiadavkami  Vás certifikovaní sprievodcovia  prevedú historickým jadrom mesta Banská Štiavnica, technickými pamiatkami v okolí či krásami Štiavnických vrchov. Nami doporučované základné sprevádzanie je na 1, 5 hodiny.

Sprievodcovské služby ponúkame v týchto jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, maďarský, poľský, ruský.

 Cenník:

 • Sprievodca v slovenskom jazyku 24,50 €/hod
 • Sprievodca v cudzom jazyku 28,00 € /hod

Objednávkový formulár na sprievodcovskú službu po meste Banská Štiavnica a okolí.

Bližšie informácie: Informačné centrum Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: + 421 45 694 96 53, e-mail: [email protected]