Poklady podsitnianskych truhlíc

V sobotu 19. októbra 2019 v Kultúrnom centre Banská Štiavnica bude prezentovaná živá prehliadka krojov šiestich obcí spod Sitna, ktoré patria do regiónu Hont. Spoločne pripravili a oživili kroje v zbierkach obcí alebo súkromných osôb. Obce Mikroregiónu Južné Sitno – Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Kráľovce-Krnišov a Žibritov sa predstavia v spoločnom programe Poklady Podsitnianskych truhlíc, ktorý je určený pre laickú i odbornú verejnosť. Ide o živú prezentáciu krojov, ktorých pôvodné súčiastky sa v obciach zachovali a nosili od konca 19. storočia až do 50-tych rokov 20. storočia. Program predstaví 110 rokov ich histórie, spoločné i rozdielne znaky, štýl obliekania i príležitosti ich využitia.

Na príprave sa podieľali obyvatelia obcí, ĽH Štálanka z Novej Bane, FSk Prenčovan a Baďančanka, realizačný tím D. Prieberová, A. Kriegerová, A. Ciglanová, technické zabezpečenie M. Číž a odborní garanti Z. Piešová a Z. Šovčíková. Realizátorom projektu je obec Prenčov a finančne ho podporil FPU a obec Prenčov.

Kroje poskytli obce Baďan a Prenčov a momentálne sú už majetkom obcí, no pozbierané sú od obyvateľov dedín. Zo súkromných zbierok kroje zapožičali p. Kollárová a Ondrejková z Baďana, p. Paukovicová, Dubovská a Zlesíková z Beluja,  p. Valachová, Pomothyová a rodina Greňová z Počúvadla, p. Kriegerová a Prieberová z Prenčova, rodina Slančíková a Balková z Kráľoviec- Krnišova, p. Šovčíková a rodina Krajčovičová zo Žibritova, ktorým patrí poďakovanie za prejavenú dôveru.

Kultúrno-osvetový program Poklady podsitnianskych truhlíc vznikol v rámci realizácie projektu „Severný Hont – spoznaj jeho kroj“, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia.

Živá prezentácia krojov šiestich obcí spod Sitna – Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Kráľovce-Krnišov, Žibritov. Predstavujeme 110 rokov histórie odievania. Účinkujú: obyvatelia šiestich obcí, FS Prenčovan, FS Baďančanka, ĽH Štálanka. Vstupné 3 €, dôchodcovia nad 65 rokov a deti do 10 rokov zdarma. Predpredaj vstupeniek: IC Banská Štiavnica – 045/694 9653, [email protected], OcÚ Prenčov – 0911 115816