Židovská Štiavnica

Ich smutný osud sa nezmazateľne zapísal do svetových dejín. Židovská komunita v predvojnovom období, netušiac aké strasti jej členov čakajú, v pokoji nažívala s ostatným obyvateľstvom. Rovnako tomu bolo aj v Banskej Štiavnici.

V meste sa zachovali viaceré židovské pamiatky. Vydaj sa s nami mestom a pátraj s nami po príbehoch významných židovských rodín z Banskej Štiavnice. Ich domy dodnes stoja v meštianskej aj remeselníckej časti mesta. Prehliadka židovských pamiatok so sprievodcom je preto aj historickou prehliadkou celého mesta.

Rezervovať zážitok si môžete na tomto linku: zahoramizadolami.sk/podujatia-zazitky/zidovska-stiavnica/edate/2020-07-22/

Miesto konania
Radničné námestie, Radničné nám., Banská Štiavnica