Workshop: Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť

Workshop určený pedagógom, ktorí chcú viesť deti k láske k literatúre.

Budeme sa zaoberať otázkami: Ako inšpirovať žiakov, aby sa stali celoživotnými čitateľmi? Ako kvalitne pracovať s textom na hodinách? Súčasťou seminára budú modelové hodiny a ich analýza. Teoretické vstupy sú zamerané na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie.

https://almaziastiavnica.sk/

“Workshop je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia”


Miesto konania
Základná škola Bakomi, A. Gwerkovej - Gollnerovej 6, Banská Štiavnica