Výstava Martin Piaček: SAD. Stručný archív daru.

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára pozýva na sprístupnenie výstavy Martin Piaček: SAD. Stručný archív daru., ktoré prebehne vo stredu 22.októbra 2020 o 17:00 hod.

Prenos sadu do galérie prostredníctvom toho, čo autor nazýva “stručný archív daru” je pokusom obsiahnuť viacročnú holistickú skúsenosť z interakcie s krajinou, prekonať dualizmus príroda-kultúra a predstaviť skratkovitú podobu sadu ako narušenie časopriestoru. Výstava je ne-reprezentatívny model sadu, ktorý zachytáva jeho rôzne aspekty a drobné črty v podobe multimediálnej inštalácie. Koncipovaná ako archív, výstava predstavuje zbierku poznatkov o sade, ktoré autor naakumuloval za posledné tri roky. Zaznamenávanie sa odohráva v troch oblastiach: 1. opis prírody, 2. symbiotický človek, 3. poeticko-politická špekulácia. Okrem vlastného výskumu, tvorivých zásahov a starostlivosti, autor postupne pozýval umelcov, kurátorov, botanikov, pedológov, entomológov a geológov, aby skúmali charakter a biotop odľahlého a ohraničeného miesta v Rajke. Informácie a nazbierané materiály používa ako pomôcky pre zblíženie a pochopenie krajiny na jednej strane, a ako podklad pre ďalšie umelecké spracovanie na strane druhej.

SAD. Stručný archív daru. je vyskladaný z poznámok, schém, prírodných zložiek a novovytvorených artefaktov. Dar je ovocie vypestované v sade, ktoré autor vníma ako energiu a reťazenie, ako metabolický transfer a výmenu, ako spoločensko-kultúrnu menu. Archív je tu pojatý ako autonómne zoskupenie vedomostí, ako stroj, ktorý postupne hromadí nekonečnú transformačnú energiu krajiny a spoločnosti. Výstava má formu otvorenej štruktúry a tvoriacej platformy, ktorá bude časom organický rásť.

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia (FPU).

Trvanie výstavy: do 9.januára 2021

Viac informácií: www.muzeumbs.sk


Miesto konania
Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 8, Banská Štiavnica