Vernisáž výstavy: Kristián Németh: No Balance

Kristián Németh: No Balance          

Kurátor: Michal Stolárik

Trvanie výstavy: 13. júl – 18. august 2019

Vernisáž: 12. júl 2019, 19:00 hod

 

                  Na sociálnych sieťach trávime oveľa viac času, ako by bolo vhodné. Cvičíme, neprijímame lepok a pijeme rastlinné mlieka len kvôli spoločenským trendom. V slabej chvíli rázne prerušíme zdravý životný štýl lavínou fastfoodovej donášky. Bojujeme proti plastovým slamkám, ale lacnú elektroniku si kedykoľvek objednáme z pohodlia domova a necháme doviesť až z Číny. Prechádzame z jedného extrému do ďalšieho a namiesto toho, aby sme uvažovali v logickej perspektíve, nazeráme na svet čiernobielo. Životná rovnováha zostáva iba vysneným snom každého z nás, pretože povedzme si úprimne, nájdenie správnej miery je oveľa náročnejšie, ako dodržiavať nelogické detoxy a obmedzenia.

                  Tvorba multimediálneho umelca Kristiána Németha (*1983) balansuje na hrane. Tematicky i formálne. Absolvent Ateliéru IN Katedry intermédií a aktuálny doktorand v Ateliéri vvv Martina Piačeka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení dlhodobo reflektuje ideové prešľapy a hriechy cirkvi a jej vedúcich protagonistov. Plynule prechádza od osobných skúseností k všeobecným poznatkom a od symbolického dialógu ku konkrétnym témam. Hoci je voči inštitúcii otvorene kritický, nesnaží sa šokovať a ani vytvárať hraničné situácie. Venuje sa tvorbe objektov, fotografii, videám, performance či práci s nájdeným materiálom. Autor aktívne vystavuje doma i v zahraničí a v roku 2015 získal cenu ESSL Art Award.

Aktuálny výstavný projekt No Balance predstavuje symbolickú líniu Némethovej tvorby, ktorá sa neštíti estetizácie a jednoduchej konceptualizácie objektov a povahy použitých materiálov. Z tematického hľadiska sledujeme posun od kritiky cirkvi, smerom k všeobecným ideám, s ktorými sa dokáže stotožniť každý jednotlivec. Zvoleným názvom upozorňuje na pomyselnú stratu rovnováhy, ktorá však nemusí byť definitívna – môže ísť iba o chvíľkové zaváhanie, dočasný skrat v realite či pocit úzkosti vybudovaný na základe minulých skúseností. Predstavte si v jednej ruke špendlík a v druhej nafúknutý balón, prst vedľa zástupu dominových kociek, či zakopnutie o zavretú škatuľu s nápisom Fragile.

Gros projektu tvorí selekcia starších objektov doplnená o nové dielo vytvorené na podnet výstavy. Némethové inštalácie upozorňujú na krehkosť dôvery, medziľudských vzťahov, životných súvislostí ale i spomínanej viery. Reorganizovaním reality a následným vzniknutým pocitom neistoty podnecuje k uvažovaniu o vlastných prežitých situáciách. Stačia mu na to len jednoduché minimalistické gestá s redukovanými formami v krištáľovočistých inštaláciách. Svetelný objekt Stále nažive (2017)narúša povahu reality, ako ju poznáme. Krištáľový luster nezdobí historický strop galérie, ale je len voľne pohodený na zemi. Svieti a je prítomný. Elektrický kábel smerujúci k svojmu zdroju naznačuje, že jeho pozícia nie je náhodná. To, že nevisí vo vzduchu je zámer a hľadanie príčiny sa stáva našou osobnou misiou. Presunutie diel zo steny na zem je v Némethovej tvorbe časté. Akoby ich nepotreboval stavať na piedestál a nenadraďoval nad človeka – stoja na rovnakých základoch. Obdobný princíp kontinuálne rozvíja vo variabilnej inštalácii Krehké (2012-2019), ktorá pozostáva z organicky komponovaných krištáľových pohárov, misiek, karáf či váz. Abstraktné rozvrhnutie podnecuje našu imagináciu, dôležitejšie však je uvedomenie si krehkosti naskladaných objektov, ktoré spolu držia len vďaka fyzikálnym zákonom a rešpektu diváka. Autorovi sa jednoduchým gestom darí vytvárať postupné dávkovanie napätia, ktoré vyžaruje z pominuteľnej rovnováhy objektov. Tie totiž môžu spadnúť a rozbiť sa aj pri zvýšenej ohľaduplnosti divákov. Na podobnom ideovom pozadí buduje aj najnovšiu prácu No Balance (2019). Tvoria ju akési symbolické totemy či drobné stĺpy vybudované z na seba naskladaných krištáľových svietnikov, ktoré sa vynárajú z kartónových škatúľ naplnených porozbíjanými krištáľovými fragmentami. Pomyselnú pevnosť drobnej architektúry stavia na zničených základoch. Pocity neistoty a vratkej rovnováhy sú prítomné, no objekty sa aj napriek nedokonalým podmienkam stále nehybne týčia do priestoru.

 

 


Miesto konania
Galéria Schemnitz, A. Sládkoviča 2, Banská Štiavnica