Vernisáž: PETROV ZDAR! o rybách a rybároch

Počas letnej sezóny 2018 sme pre návštevníkov Múzea vo Svätom Antone pripravili výstavu o rybách a rybároch s názvom PETROV ZDAR! 

Trvanie výstavy: 18.5. – 31.10.2018

Múzeum vo Svätom Antone, Slovenský rybársky zväz, Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava srdečne pozývajú na výstavu

„PETROV ZDAR! O rybách a rybároch!“

Výstava sprístupnená vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa na Medzinárodný deň múzeí,
18. mája 2018 /piatok/ o 14.00 hod. potrvá do 31. októbra 2018.

Dozviete sa všetko o rybách a rybároch.
Okrem iného uvidíte prvýkrát v histórii:

 • všetky druhy rýb, ktoré na Slovensku plávajú,
 • zaujímavé exotické ryby unikátnu zbierku preparátora Milana Žiaka z Trnavy,
 • unikátnu zbierku odznakov a plakiet s tematikou rýb doc. Ing. Ivana Stráňaia, CSc. z Nitry,
 • unikátnu zbierku známok a mincí s tematikou rýb Mgr. Jána Kautmana z Bratislavy.

Výstava predstavuje:

 • históriu slovenskej rybárskej organizácie
 • tečúce a stojaté vody  na Slovensku
 • rozdelenie rybárskych revírov
 • rybárske pomôcky, výstroj rybára
 • produkcia násadových rýb
 • práca s mládežou v SRZ
 • športové rybárstvo – svetové úspechy slovenských rybárov
 • na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici sa vyučovalo o rybách už v roku 1808
 • špecifiká štiavnických tajchov
 • ryby vo výtvarnom prejave, literatúre, hudbe, prísloviach a porekadlách
 • sv. Peter – patrón rybárov
 • a mnoho ďalších zaujímavostí, ktoré súvisia s rybami a rybármi.

Miesto konania
Kaštieľ a múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton, Svätý Anton