Veľkonočné dielničky

V termíne 23. a 24. marca 2018 sa v priestore Dielničky-Kammerhof uskutočnia tvorivé dielne pod názvom VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY. V piatok v čase od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 17:00 hod.

Info: www.muzeumbs.sk, enviro@muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie.


Miesto konania
Dielnička v Kammerhofe, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica