Utorkové rozprávkovanie v mestskej knižnici

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici pozýva všetky poslušné deti a ich rodičov,starých rodičov, ujov, tety, pestúnov či panie učiteľky na počúvanie pekných rozprávok, vždy v utorok o 10.00 hod. na detskom oddelení – 1. posch., Nám. sv. Trojice 3, v Rubigallovom dome.

Čítanie sa neuskutoční len počas sviatkov, v pracovných dňoch sa na detičky každý utorok tešíme!


Miesto konania
Mestská knižnica, Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica