Svetový deň vody v Slovenskom banskom múzeu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na prednášku v expozícii Baníctvo na Slovensku- Kammerhof pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VODY.

V Kammerhofe je pripravený program pod názvom AKO VODA POMÁHA BANÍKOM, ktorý je možné absolvovať 22.marca 2019 každú hodinu v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Vstupné: Kammerhof 1 €
Vstup je nutné si rezervovať na adrese: Kammerhof: [email protected] , 045 694 94 18
Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie.


Miesto konania
Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica