Stretnutie s ilustrátorkou Kristínou Kubáňovou

TOTO! Je kabinet ilustrácie

Stretnutie s ilustrátorkou Kristínou Kubáňovou, ktorá predstaví zbierku ilustrácií galérie TOTO a s hosťami večera – hudobným zoskupením Vagon Poetry Orchestra

Vstup voľný


Miesto konania
Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 12 - 16, Banská Štiavnica