Stratený človek

V čase podujatia JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka sa po prvýkrát uskutoční paralelné samostatné výstavné podujatie s katalógom. Výstavný a performatívny projekt má názov Stratený človek. Je odvodený z rovnomennej poémy Milana Adamčiaka:

“Jedného dňa som sa zrazu zbadal Ako sa Pomaly strácam. Nebolo to spočiatku na mne Vidieť ani Počuť a nedalo sa to ani nahmatať Vypadal som celkom Normálne ako hocikto Iný každé ráno Som sa zobudil vstal som Alebo nevstal To si presne nePamätám napriektomu som Žil a je to dokázaTeľné a som ochotný za To i bojovať.” (úryvok)

Projekt je koncipovaný ako intermediálne prostredie presahujúce steny výstavnej siene, ktorá bude jeho „základným táborom“, takže umožní aj vstup diel, ktoré sa odohrávajú v inom priestore alebo online. Projekt aktívne pracuje s geniom loci „vnútrozemia“ mesta a okolia Banskej Štiavnice a Banskej Belej, kde žil v posledných rokoch Milan Adamčiak a dnes je preto domovom JAMA. Projekt viacgeneračnej medzinárodnej výstavy sleduje tému interakcie umelcov/umelkýň z rôznych oblastí umenia s inými ľuďmi, ako aj s meniacim sa svetom, v ktorom žijú. Vybrané diela a performancie spája skutočnosť, že je možné interpretovať ich ako kryptoautoportréty. Každé z nich inými prostriedkami pracuje s témou izolácie a ohrozenia, aj hľadania cesty von, úniku.

Kurátorka: Lucia G. Stach

Zapojení umelci a umelkyne:

Milan Adamčiak (SK), Erik Binder (SK), Gabika Binderová (SK/SLO), Ján Budaj (SK), Jozef Cseres (SK/CZ) – Viktor Pantůček (CZ), András Cséfalvay (SK), Pavlína Fichta Čierna (SK), Jarmila Džuppová (SK), Stano Filko (SK), Tara Fracalossi (USA), Juraj Gábor (SK), Oto Hudec (SK), Matej Gavula (SK), Michal Kern (SK), Michal Kindernay (CZ), Fero Király (SK), Marek Kuboš (SK), Katalin Ladik (H), Thomas Lail (USA), Zorka Lednárová (SK/DE), Dominika Ličková (SK), Peter Liška (SK), Vlado Martek (HR), Daniel Matej (LGS), Svätopluk Mikyta (SK), Michal Murin (SK), Katarína Poliačiková (SK/CZ), Rastislav Sedlačík (SK), Boris Sirka (SK), Martin Špirec (SK), Gréta Mária Srnová (SK), Lucia Tallová (SK), Miloslav Topinka (CZ), Martin Vongrej (SK), Jana Želibská (SK)

Miesta konania: Parter BSC, Art Cafe, Hájovňa – červená studňa, a ‘dalšie lokality v Banskej Štiavnici, Banskej Belej a v okolí.

Organizátor výstavy je občianske združenie ooo.

Výstavu ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom výstavy je rezidenčná platforma Banská St a nica a Slovenská národná galéria.

 

 


Miesto konania
Banska st a nica, Trate mládeže, Banská Štiavnica