Štjavnycký vjanočný jarmok

Návštevníci nádvorí a expozície v Kammerhofe sa môžu tešiť na neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, ktorá je umocnená vôňou tradičných vianočných špecialít (kapustnica, vianočné oblátky, klobásky, KRAMPAMPULA…), predajom originálnych výrobkov od šikovných remeselníkov, ale aj bohatým kultúrnym programom.


Miesto konania
Kammerhof, Kammerhofská 8-10, Banská Štiavnica