Sprevádzanie podľa knihy – Tajch Rozgrund

Srdečne vás pozývame na nezabudnuteľné sprevádzanie po stopách vodohospodárskej sústavy tajchu Rozgrund.
Samotná prehliadka tajchu bude veľkým zážitkom. Spoločne sa pozrieme na to, ako sa vypúšťa voda z tajchov a nazrieme aj do štôlne dnových výpustov tajchu Rozgrund. Plus vás čaká zaujímavé rozprávanie o najvyšších priehradách u nás a vo svete.
Na trasa sa nám odkryjú krásne výhľady na Štiavnické vrchy. Prejdeme si dva zberné jarky, z ktorých je jeden ešte stále funkčný. Trasa je nenáročná dlhá 9,0 km.
Tešíme sa na vašu účasť!!!
Stretávame sa 2.8.2020 o 9:00 na tajchu Červená Studňa.
Sprevádzanie môžete podporiť dobrovoľným príspevkom.

Miesto konania
Červená studňa - tajch, Červená studňa, Banská Štiavnica