Spevácky zbor Technik: Rekviem

Zbor Technik STU chce obohatiť kultúrne aktivity v Banskej Štiavnici v roku 2019 o koncert – Rekviem – spomienka na 430. výročie smrti Pavla Kyrmezera. Zaspievaním dvoch skladieb so zádušnou tematikou: Rekviem Maurica Durufleho a Brevi oratione de profunctis od Ľuboša Bernátha, si uctíme výročie významného renesančného dramatika a náboženského spisovateľa, rodáka z B. Štiavnice – P. Kyrmezera. Našim zámerom je v Kostole sv. Kataríny poslucháčom ponúknuť nevšedný hudobný  a literárny zážitok, nakoľko budú počas koncertu čítané vybrané pasáže z Kyrmezerovho diela Komedia česká o Bohatci a Lazarovi. Pretože hudba je špeciálnym, priamo nesémantickým jazykom, koncert má osloviť všetky generácie obyvateľstva, má ho nabádať k záujmu o hudbu, literatúru a rovnako i históriu mesta.

www.almaziastiavnica.sk

Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.


Miesto konania
Kostol sv. Kataríny, Radničné nám. 100/17, Banská Štiavnica