Koncert: Song

Country skupina SONG na Terase u Blaškov.


Miesto konania
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica