Sobotné rozprávkovanie: Vyšla hviezda nad Betlehemom

Koľko dolín prejdeš, toľko verzií (betlehemcov) nájdeš. Všetky vychádzajú z jedného prameňa – biblie.

Tieto príbehy sa dostali z kostola a spred oltárov na námestia, do domácnosti. Dostali ľudový charakter.

„Vyšla hviezda nad Betlehemom“ je inšpirovaná vianočnými hrami tradičného ľudového divadla (Chodenie s Betlehemom, Betlehemská hra, Vianočná pastierska hra, Chodenie s hviezdou, Trojkráľová hra). Obsahuje koledy, piesne, zvykoslovie spojené s obdobím Vianoc.

Sobotné rozprávkovanie: Vyšla hviezda nad Betlehemom

„Vyšla hviezda nad Betlehemom“ v interpretácii divadla Ludus je hra, ktorá Vám priblíži čaro a atmosféru Vianoc. Deti i dospelí, v hre živých hercov i krásnych drevených bábok uvidia postavy pastierov (Stacho, Fedor, honelník), zlého a dobrého anjela, Herodesa, troch kráľov (Gašpar, Baltazár, Melichar), Jozefa, Máriu a malého Ježiška v jasličkách.

Oficiálna stránka a online predpredaj tu.


Miesto konania
Kino Akademik, Námestie svätej trojice 3, Banská Štiavnica