Sny a uspávanky

Sny a uspávanky
Umelecké pásmo 
o snoch s najkrajšími uspávankami, 
poéziou a eurytmiou.
18.novembra 2017 o 15.30 
v Dome u Bielej ruže
viac na:
http://spiritualneumenie.eu/sen-a-zaspavanie/

Miesto konania
Dom u Bielej Ruže, Kostivrch, Horné Hámre