Šmintorínska púť

8. ročník obnovenej „Šmintorínskej púte“, ktorá sa uskutoční 15. augusta 2019 (štvrtok) o 15,00 hod. pred kaplnkou Panny Márie pri Šmintorín štôlni na Hornej Resle v Banskej Štiavnici.

Organizátori:

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Zástupcovia občanov a chalupárov ulíc Horná a Dolná Resla, Pod Paradajzom, Kutnohorská,
A. Pécha, Klinger, Kamenná, Pavla Kyrmezera, Viery Václavekovej a Samuela Mikovíniho

Účasť v baníckej a inej uniforme je vítaná!
S pozdravom „Zdar Boh!“

 


Miesto konania
Kaplnka na Šmintoríne, Antona Pécha 93/30, Banská Štiavnica