Koncert: Silné vetry

Country skupina SILNÉ VETRY na Terase u Blaškov.


Miesto konania
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica