SCHEMNITIENSIS: Jazzový koncert

Pozývame vás na jazzový koncert v rámci 8. medzinárodného hudobného festivalu SCHEMNITIENSIS, ktorý každoročne organizuje  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica.

Účinkujú študenti HUAJA:  Zoltán Góra – klavír, Carlington Codner – gitara, Alexander Simondel – basová gitara, Bálint Takács – bicie

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola od akademického roka 2011/2012. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS; festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry; Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

FPU logo1 modré


Miesto konania
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Botanická 354/2, Banská Štiavnica