SCHEMNITIENSIS

Pozývame vás na gitarový koncert – recitál: Pedro Mateo González (ES)

18. 9. 2021, 18:00  Rytierska sála, Starý zámok

Viac: www.huaja.org

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS; festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry; Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.


Miesto konania
Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica