Salamandrové dni

Salamandrové dni sa aj v roku 2021 uskutočnia v režime podobnom z uplynulého roka z dôvodu pandémie COVID – 19.
Piatkový program sa uskutoční v Amfiteátri pod Novým zámkom a bude mať folklórny nádych. Vrcholom bude scénická podoba Salamandrového sprievodu, ktorá zažila v minulom roku svoju premiéru a stretla sa s priaznivou odozvou publika.
Sobotný program bude venovaný deťom a bude sa konať na Starom zámku.
UPOZORNENIE COVID 19:
Ak nie je uvedené inak, podujatia sa budú konať v nasledovnom režime.
V prípade STUPŇA MONITORING A OSTRAŽITOSŤ sa budú konať podujatia v režime ZKD.

PROGRAM:
==========================
10.9. 2021 (piatok), 9.00 hod., Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 9
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SBK
Zasadnutie členov Slovenskej banskej komory.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 9.00 – 16.00 hod., Slovenský banský archív, Radničné nám.16
450. VÝROČIE PRIJATIA MAXIMILIÁNOVHO BANSKÉHO PORIADKU
Výstava historických artefaktov a písomností v priestoroch SBA.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 9.00 – 12.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)
PRÍBEH STRIEBORNEJ LICENCIE
Interaktívna poznávacia hra pre školákov na motívy pravidiel Maximiliánovho banského poriadku. Pripravila Mgr. Anna Ďuricová a Mgr. Emília Švecová.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 13.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia) BANÍCTVO NA SLOVENSKU
Komentovaná prehliadka novej, inovovanej expozície SBM.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 14.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)
MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK
Virtuálna výstava k príležitosti 450. výročia uvedenia poriadku. Prezentuje Mgr. Peter Konečný, Phd.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 13.00 hod., Kostol sv. Kataríny
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Slávnostné zasadnutie banskoštiavnickej samosprávy spojené s odovzdávaním ocenení pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Zasadnutie bude spojené s odovzdaním kópie historických insígnií a pripomenutím významnej dejinnej udalosti, návštevy Františka Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici (1751). Súčasťou zasadnutia bude aj uvedenie do života novej známky s motívom miestnej Kalvárie (270. výročie posviacky areálu).
Podujatie sa koná v režime OTP.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 15.00 hod., Kostol sv. Kataríny
OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, HUTNÍKOV A NAFTÁROV
Slávnostné udeľovanie ocenení a stretnutie stavovských osobností. Odovzdávanie rezortných vyznamenaní zástupcami Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva.
Podujatie sa koná v režime OTP.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 17.00 hod., Radničné námestie
REPLIKA SLÁVOBRÁNY Z ROKU 1751
Možnosť prejsť presnou replikou slávobrány, ktorou bol v meste roku 1751 privítaný rakúsky cisár František Štefan Lotrinský. Divadelné predstavenie Cesta históriou hrané priamo v bráne, koncert fanfaristov a bubenícka show.
==========================
10.9. 2021 (piatok), 18.00, Námestie sv. Trojice
(MINI) SALAMANDROVÝ SPRIEVOD
Skrátená verzia sprievodu prejde od Námestia sv. Trojice po Amfiteáter.
==========================
10.9. 2021 (piatok) 15.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2 (expozícia Baníctvo na Slovensku)
PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ SBM
Prezentácia najnovších publikácií, ktoré vznikli za účasti SBM. Argenti Fodina, Banícke betlehemy, Banícke uniformy. Prezentujú Mgr. Zuzana Denková PhD., PhDr. Daniel Harvan.
==========================
10.9 – 11.9. 2021 (piatok 14.00 – 19.00, sobota 9.00 – 16.00), SPŠ S. MIKOVÍNIHO
BURZA MINERÁLOV
Tradičná burza minerálov, konajúca sa v historických priestoroch bývalej Baníckej a lesníckej akadémie.
==========================
10. 9.2021 (piatok), 17.00 – 22.30 hod., Amfiteáter, Novozámocká 20
SALAMANDROVÉ PÓDIUM
17.00 ĽH Muzička
18.00 FS Urpín (víťaz Zem spieva)
19.15 Prezentácia novej publikácie o maliarovi J. Lackovičovi a jeho tvorbe
19.30 Od pastiera po Anču – hlavný program
20.30 Šachtág (v podaní FS Sitňan)
21.00 na(Zdar) Boh – hudobno – tanečné predstavenie FS Krtíšan s baníckou tematikou
==========================
11.9.2021 (sobota), 10.00 – 18.00 hod., Starý zámok, Starozámocká 11
SALAMANDROVÉ DNI V ZÁMKU
Program pre deti a jarmok remesiel v historickom prostredí jednej z štiavnických dominánt.
Program:
10.00 otvorenie jarmoku
12.00 Show Drsňošov
13.00 Medardove rozprávky
14.00 Kaukliar hľadá ženu
15.00 DFS Matičiarik
16.00 Ako Tóno hľadal tóny
Počas celého programu: tvorivé dielne
Účinkujú: Forgi, Kyselí krastafci, Féder Teater, Funny Fellows
==========================
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločnosti US Steel Košice.

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/


Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica