Rodinný koncert

To, čo je na tomto koncerte iné ako na všetkých ostatných, že ním podporujeme domáce rodinné muzicírovanie, kedy sa v jednotlivých číslach na pódiu predstavia deti so svojimi rodičmi, bratmi, sestrami, tetami, sesternicami, či dokonca i so starými rodičmi. Však napokon po rodičoch, či starých rodičoch podedili aj to svoje umelecké nadanie. Tešíme sa na rodinné posedenie pri hudbe a dobrom slove.


Miesto konania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica