Projekcia s účasťou režiséra: Marek Kuboš /Posledný autoportrét

Po projekcii sa porozprávame s režisérom filmu – Marekom Kubošom.

Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť̌ na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede…

 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

vstup je voľný


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica