Prezentáciu víťazných návrhov súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica

Pozvánka na verejnú prezentáciu víťazných návrhov a výsledkov Medzinárodnej študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica.

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejnú prezentáciu víťazných návrhov a výsledkov Medzinárodnej študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica, ktorá sa uskutoční dňa 15. marca 2018 (stredu) o 14:30 hod. v priestoroch Rubigallovho domu, Námestie sv. Trojice č. 3, 969 01 Banská Štiavnica (trámová miestnosť, 2. poschodie, Oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov).

Verejná prezentácia študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica, ktorej hodnotenie sa uskutoční 14. – 15. marca 2018, je organizovaná spoločnosťou Xella, pod záštitou primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej. Cieľom prezentácie je predstaviť víťazné návrhy študentskej súťaže, ktorej úlohou je podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťaže konfrontácie ideí a myšlienok. Témou súťaže bolo riešenie multifunkčného mestského bloku KERLING, nachádzajúceho sa na ulici Dolná, oproti Tabakovej továrni, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici, s myšlienkou rázcestia medzi moderným a historickým, alebo vstupnou bránou do Banskej Štiavnice. Verejná prezentácia výsledkov sa bude konať za účasti členov poroty v zložení architektov Jakub Cigler, Eva Eichlerová, Zdeněk Eichler, Ivan Kubík, Lubomír Králik, Jakub Melicherčík, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Ján Stempel, zástupcami spoločnosti Xella, organizátorov predmetnej súťaže a vedenia Mesta B. Štiavnica.

V termíne od 15. – 31. marca 2018 budú súťažné návrhy vystavené v rámci verejnej výstavy jednotlivých víťazných návrhov, ktoré budú verejnosti sprístupnené v priestoroch Rubigallovho domu, Námestie sv. Trojice č. 3, 969 01 Banská Štiavnica, (trámová miestnosť, 2. poschodie, Oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov), počas pracovnej doby Mestského úradu v Banskej Štiavnici.

MsÚ


Miesto konania
Rubigall, Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica