Pôstna ekumenická pobožnosť

Milí spoluobčania,

príďte na spoločnú pôstnu ekumenickú pobožnosť do evanjelického kostola v stredu 14.3. o 18:00h a prežime ako kresťania tento tichý pôstny čas spoločne ako bratia a sestry, ktorých spája Ježiš Kristus.

Prvé stretnutie bolo v katolíckom kostole a druhé stretnutie bude pokračovať v evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici v stredu 14.3. o 18:00h.

Všetci ste srdečne pozvaní.


Miesto konania
Evanjelický kostol, Radničné námestie 13, Banská Štiavnica