Podvečer s knihami Milana Augustína

Múzeum vo Svätom Antone, SC PEN Klub v Slovenskej republike, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica a Pohronské osvetové stredisko Banská Štiavnica
Vás srdečne pozývajú na literárno-hudobné pásmo


PODVEČER S KNIHAMI MILANA AUGUSTÍNA
pri príležitosti jeho životného jubilea

27. októbra 2017 /piatok/ o 16.00 hod.
vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa


Miesto konania
Kaštieľ a múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton, Svätý Anton