Koncert: Pacipacifik

Country skupina PACIPACIFIK na Terase u Blaškov.


Miesto konania
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica