Otvorenie Kultúrneho centra Eleuzína

Eleuzína je novovznikajúci projekt mestského kultúrneho priestoru v Banskej Štiavnici, ktorého ambíciou je vytvoriť mikrokozmos pre zdieľanie myšlienok formou diskusií, seminárov, prednášok či čítačiek s vyladením na humanitné vedy a občianske témy. Eleuzína je zároveň miestom pre výtvarné umenie, klubové kino či hudobné koncerty. Sme iniciatívou, ktorá stojí na princípoch neziskovej organizácie a v duchu solidarity a humanity chceme utvárať priestor pre stretávanie ľudí, ktorí o veciach radi premýšľajú. Ide primárne o filozoficko-diskusný formát večerov v spoločnosti zaujímavých hostí.

Program:

16:00_Vernisáž – výstava fotografie Evy Benkovej pod názvom “After All”

16:30_Hudobný koncert – zahrá duo Rozália Tomášková (husle) & Barbora Tomášková (klavír a zvukové objekty)

17:30_Prednáška s diskusiou – “Tolerancia útlaku a politika v područí kultúr”. S publicistom a filozofom Petrom Takáčom sa budeme zamýšľať nad interkultúrnymi konfliktmi a krízou identity v kontexte súčasného spoločenského pohybu.

20:00_Hudobný koncert – kapela Secret Session prináša autentický zvukovo – vizuálny zážitok ukotvený v slobodnom duchu hudby z éry detí kvetov. (Vstupné 3€ // študenti a učitelia – 2€)

Udalosť nájdete aj na facebooku:

https://www.facebook.com/events/206750706513409/https://www.facebook.com/events/217321005761165/www.eleuzina.com


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica