Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici

800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici si mesto pripomenie valetantským sprievodom a tradičným sprievodom akademikov (Akademici v Banskej Štiavnici), vedeckými prednáškami i výstavou “STRIEBORNÉ MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA – MESTO SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO “.

23.6.2017 * Banská Štiavnica

800. výročia prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
780. výročia udelenia mestských výsad
300. výročia narodenia Márie Terézie
255. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
12. ročník Akademici v Banskej Štiavnici

PROGRAM

800. výročia prvej písomnej zmienky o B. Štiavnici

780. výročia udelenia mestských výsad

300. výročia narodenia Márie Terézie

255. výročia založenia Baníckej akadémie

12. ročník Akademici v Banskej Štiavnici

23.6.2017

Starý zámok

9:00 – 9:50 registrácia pozvaných hostí

10:00 – 11:30 otvorenie podujatia

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta

Prednášky k výročiam:

PhDr. Jozef Labuda, CSc. – Najnovšie výsledky archeologických výskumov v Banskej Štiavnici

PhDr. Mikuláš Čelko – 800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a 780. výročie udelenia mestských výsad, dva významné medzníky v jej dejinách

Mgr. Adriana Matejková, PhD. – Významné medzníky v dejinách Banskej Štiavnice a Slovenského banského múzea (výročia v roku 2017)

PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. – Význam Márie Terézie pre Banskú Štiavnicu hlavne v kontexte na Banícku akadémiu

Mgr. Nadežda Babiaková – Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO

Otvorenie výstavy Strieborné mesto (Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO)

Mgr. Mária Čelková

Kaplnka v Kammerhofe

9:00 – 12:00 7. stretnutie banských inžinierov – veteránov

Kostol sv. Kataríny

15:00 – 16:00 slávnostné zhromaždenie k 8 storočiam svetoznámej Banskej Štiavnice

Námestie sv. Trojice, priestor pred radnicou

16:00 – 16:30 12. ročník Akademici v Banskej Štiavnici

16:30 Valetantský sprievod do areálu bývalej Baníckej a lesníckej akadémie

Podujatie sa uskutoční pod záštitou: Prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu

Vlády SR Roberta Fica.

MsÚ

 


Miesto konania
Radničné námestie, Radničné nám., Banská Štiavnica