Oslava 60. výročia založenia ZUŠ v Banskej Štiavnici

Slávnostný koncert pripravujú žiaci všetkých odborov, ich pedagógovia ako aj vzácni hostia, absolventi našej ZUŠ. Medzi inými sa predstavia Barbora Šaling-Legényová, Stanislav Bartko a muzikálová herečka a speváčka pôsobiaca v Brne Viktória Matúšovová.


Miesto konania
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica