Nu Sound of Visegrad

12. apríl 2019: KC Banská Šiavnica

20:30 – Nekola (CZ)
21:50 – Autumnist (SK)
23:00 – XdzvonX (PL)
00:30 – 3:00 Afterka – klub Spojar DJ´s

24. máj 2019: KC Banská Šiavnica

21:50 – Hellwana(CZ)
23:00 – Boy Wonder (SK)
00:30 – 3:00 Afterka – klub Spojar DJ´s

20. september 2019: KC Banská Šiavnica

20:30 – Jób (SK)
21:50 – Black Hole Constellation (CZ)
23:00 – Lonker See (PL)
00:30 – 3:00 Afterka – klub Spojar DJ´s

25. oktober 2019: KC Banská Šiavnica

20:30 – Stroon (SK)
21:50 – Barabás Lőrinc (HU)
23:00 – Zabelov Group (CZ)
00:30 – 3:00 Afterka – klub Spojar DJ´s

http://www.nusoundofvisegrad.eu/

www.almaziastiavnica.sk

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry 2019, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica