Nové výstavy súčasného umenia v Galérii Jozefa Kollára

Jozef Pilát umiestnil vo foyer a átriu GaJK site-specific inštaláciu pod názvom PER ASPERA AD ASTRA (vo voľnom preklade z latinčiny: cez prekážky ku hviezdam). Dielo naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť aj v inej Pilátovej tvorbe: rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihnutie nechceného (odpadu, buriny). Monumentálnu inštaláciu Jozefa Piláta v GaJK tak bude možné vnímať aj v rámci historického štiavnického regiónu. Kurátorkou výstavy je Mária Janušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.

Na II. poschodí galérie, v historickej štukovej sále, predstavujeme tvorbu umeleckej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. Výstava s názvom Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum prináša do GaJK keramické diela tejto autorskej dvojice. Prezentácia tvorby umeleckého dua v kreatívnom kurátorskom koncepte Márie Janušovej nám umožní návrat späť ku koreňom, do predkresťanského sveta bájí, mýtov, legiend i výraznej spätosti s prírodou. Výstava potrvá do 5. 12. 2021.

V novo-vzniknutom priestore START UP na I. poschodí galérie predstavujeme tvorbu mladého umelca Ľubomíra Slovinského. Jeho projekt Miznúce podzemia vybrala Galerijná rada v rámci nedávnej Otvorenej výzvy pre začínajúcich umelcov. Výstava v Galérii Jozefa Kollára je zameraná na tému premeny krajiny v dôsledku odlesňovania a ťažobnej činnosti. Autor na príklade okolia Gelnice poukazuje na krajinu po baníctve. Môžeme sledovať, ako sa príroda vysporadúva s históriou a ako si ľudské zásahy berie späť. Výstava potrvá do 26. septembra 2021.

Galéria Jozefa Kollára je otvorená denne okrem pondelka, od 10:00 do 18:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!


Miesto konania
Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 8, Banská Štiavnica