Nezabudnuté remeslá

Nezabudnuté remeslá / Čipka a výšivka na slovenskom ľudovom kroji

Podujatie vzdáva každoročne hold remeselníkom a prináša do malebnej Štiavnice folklór. V roku 2020 sa podujatie venuje téme “Čipka a výšivka na slovenskom ľudovom kroji”, o ktorej vám porozpráva známa etnologička Katarína Nádská. Tešiť sa môžete aj na krásne kroje a vystúpenia folklórnych skupín Urpín z Banskej Bystrice, Prenčovan z Prenčova a domácich Sitňan zo Štiavnice. Deťom podujatie spríjemnia ľudové rozprávky stvárnené bábkovým divadielkom, drevený kolotoč a obľúbený moderátor Forgi. Samozrejmosťou je jarmok, na ktorom bude 60 remeselníkov a množstvo krásnych výrobkov.

Ľudové vzory – FS Urpín – 60 remeselníkov – Katarína Nádaská – FS Prenčovan – FS Sitňan – Bábkové divadlo – drevený kolotoč – výstava krojov – Forgi – podplamenníky – limonády

1. august 2020 od 10:30 do 19:00
Starý zámok, Banská Štiavnica

11:00 hod. Otvorenie podujatia
11:30 hod. FS Sitňan z Banskej Štiavnice
12:00 hod. Rozhovor s Katkou Nádaskou o téme podujatia
12:30 hod. Forgiho strhujúce a odvážne vystúpenie pre deti
13:00 hod. FS Urpín z Banskej Bystrice
13:30 hod. Rozhovor s Katkou Nádaskou o téme podujatia
14:00 hod. FS Sitňan
14:30 hod. FS Prenčovan
15:00 hod. Rozhovor s Katkou Nádaskou o téme podujatia
15:30 hod. Bábkové divadlo pre deti/Slovenská ľudová rozprávka/
16:00 hod. FS Urpín
16:30 hod. Rozhovor s Katkou Nádaskou o téme podujatia
17:00 hod. Bábkové divadlo pre deti/Slovenská ľudová rozprávka/
17:30 hod. FS Sitňan
18:00 hod. FS Urpín

Vstupné: 2,00 € (obyvatelia Banskej Štiavnice po preukázaní sa dokladom ZADARMO)

Upozornenie: Návštevníci aj predajcovia podujatia sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov a dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva platné v deň konania podujatia (rúška, odstupy atď).

LIMIT PODUJATIA: – 1000 účastníkov v mieste podujatia v každom okamihu jeho konania. Po naplnení kapacity budeme návštevníkov vpúšťať do areálu na základe princípu jeden von – jeden dnu. Ďakujeme za pochopenie.

POVINNOSTI návštevníkov podujatia:
– vstup a pobyt v mieste podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
– dezinfikovať si ruky pri vstupe do objektu Starého zámku
– v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk,
– dodržiavanie pokynov zverejnených na mieste konania.

ODPORÚČANIA pre návštevníkov podujatia:
– pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí,
– v prípade sedenia sa odporúča sedieť s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené

Za pomoc ďakujeme Slovenské Banské Múzeum.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Miesto konania
Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica