Ne-tradičná hasičská súťaž

Podujatie organizuje DHZ obce Baďan v spolupráci s obcou Baďan. II. ročník súťaže družstiev DHZ okolitých obcí ne-tradičným spôsobom. Súčasťou akcie je humanitárny čin darovania krvi – Hasičská kvapka krvi. Akcia je celodenná.

Vstup zdarma

Bližšie informácie, resp. zmeny budú uverejnené na stránke obce www.badan.sk, pred konaním podujatia.


Miesto konania
Baďan, Baďan 28, Baďan