Vyhodnotenie súťaže: Najkrajšia dovolenková fotografia

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA 2017

Výsledková listina

1. kategória – Pamiatky UNESCO vo fotografii:
Veronika Klimantová, Nová Baňa – Na Spišskom hrade III.

2. kategória – Príroda a krajina:
Michal Číž, Banská Štiavnica – Kriváň

3. kategória – Múzeá – oživená minulosť:
Blanka Mináriková, Malacky – Vežička v strechách; Skanzen I.-III.

4. kategória – Dovolenka dýcha človečinou:
Ján Sedilek, Banská Štiavnica – Nádej

5. kategória – Môj najkrajší prázdninový zážitok:
Cenu porota neudelila

6. kategória – Čiernobiela fotografia:
Tomáš Hovorka, Trenčianske Teplice – Zvedavá budúcnosť

7. kategória – Šport – športové aktivity:
Matej Jánošík, Nová Baňa – Zoli; Keď lietanie baví

8.kategória – Nehmotné kultúrne dedičstvo
Cenu porota neudelila

Cena riaditeľky Pohronského osvetového strediska:
Mirka Chamrazová, Piešťany – Úprava okna

Cena primátorky Mesta Banská Štiavnica
za najkrajšiu fotografiu z banskoštiavnického regiónu:
František Prefertus, Banská Štiavnica – Zimný tajch I.-III.

Cena starostky obce Svätý Anton:
Veronika Klimantová, Nová Baňa – S hlavou na krku; Úsmev v úsmeve

Čestné uznanie:
Alexandra Prefertusová, Banská Štiavnica
Erik Buzalka, Banská Štiavnica
Lenka Poleková, Dubnica nad Váhom – Zamknutá história
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre
Adam Graczyk, Gdańsk, Poľsko

___________________________________________________

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy zo súťažných prác sa bude konať
16. 11. 2017 o 16.00 hod. v Múzeu vo Svätom Antone.
Vystavené budú len práce, ktoré odporučí porota.
Účastníci súťaže NDF 2016, ktorí si ešte neprevzali fotografie z minulého roka, si ich budú môcť vyzdvihnúť na vernisáži výstavy.

Bližšie informácie na č.t.: 0915 819 989, mail: pos.banskastiavnica@gmail.com


Výstava súťažných a ocenených fotografií potrvá do 31. 12. 2017

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica
Mesto Banská Štiavnica
Múzeum vo Svätom Antone

VYHLASUJÚ   20.  ROČNÍK  FOTOGRAFICKEJ  SÚŤAŽE

NAJKRAJŠIA  DOVOLENKOVÁ  FOTOGRAFIA

K A T E G Ó R I E  S Ú Ť A Ž E:

1. Pamiatky UNESCO vo fotografii
Cenu venuje Mesto Banská Štiavnica (www.banskastiavnica.sk) a POS Žiar nad Hronom

2. Príroda a krajina
Cenu venuje Ladislav Doletina – Prospect Banská Štiavnica (www.prospect.sk)
Cenu za najkrajšiu fotografiu zo slovenských hôr venuje Ing. Vladimír Bárta – AB ART press,
vydavateľstvo kníh o Slovensku (www.knihyoslovensku.sk)

3. MÚZEÁ – oživená minulosť: historické budovy, skanzeny, podujatia…
Cenu venuje Múzeum vo Svätom Antone (www.msa.sk)

4. Dovolenka dýcha človečinou – reportážne zábery, momentky, ľudia pracujúci v turizme…
Cenu venuje Jantárová cesta, cestovná agentúra, Banská Štiavnica (www.bstiavnica.sk)
Osobitnú cenu za stvárnenie ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu venuje Obec Svätý Anton
(www.svatyanton.sk)

5. Môj najkrajší prázdninový zážitok  –  pre deti a mládež do 16 rokov
Cenu venuje Hotel Grand Matej B. Štiavnica – rodina Kaniková (www.grandmatej.sk)

6. Čiernobiela fotografia
Cenu venuje firma Diela a dielka slovenských výtvarníkov – rodina Ladzianska
(www.dieladielka.sk)

7.  Šport – fotografie športových aktivít  počas celého roka
Cenu venuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
(www.najkrajsieknihy.sk)

……….          ……….          ……….          ……….          ……….          ……….

Udelená bude aj:

  • Cena primátorky Mesta Banská Štiavnica – za najlepšie fotografie z banskoštiavnického regiónu v rámci všetkých kategórií
  • Cena riaditeľky Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom
  • Cena starostky obce Svätý Anton

 

……….          ……….          ……….          ……….          ……….          ……….

Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác na výstavách, na internetovej stránke súťaže, prípadne v iných materiáloch súvisiacich so súťažou
Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien

Ak sa ocenení autori nezúčastnia vyhodnotenia, diplom a cenu si budú môcť prevziať v priebehu roka 2017 na Pohronskom osvetovom stredisku v Banskej Štiavnici (adresa a č.t. viď nižšie)

Usporiadatelia vracajú späť (poštou) len vyžiadané fotografie
Organizátori by uvítali, keby niektoré fotografie mohli byť zaradené do archívu Pohronského osvetového strediska, Múzea vo Svätom Antone a Mesta Banská Štiavnica

Autori víťazných fotografií budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže v mesiaci november 2017. Cestovné náklady im uhradia organizátori.

Fotografie treba poslať alebo osobne doručiť (v pevnom obale) na adresu:
POS – Mgr.RenátaTaligová
Dobšinského 17
969 01 Banská Štiavnica

……….          ……….          ……….          ……….          ……….          ……….

MEDIÁLNI   PARTNERI   PODUJATIA :
Marian Garai – mgphoto.sk  (www.facebook.com/zivotbs)
Štiavnické  noviny

SPONZORI:
Nadežda Babiaková, primátorka Mesta Banská Štiavnica
Marian Garai,  fotograf, člen poroty
/Ďalší sponzori sú uvedení za jednotlivými kategóriami ./

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE:
Pohronské osvetové stredisko,  Dobšinského 17,   969 01   Banská Štiavnica
mobil: 0915 819 989,  www.facebook.com/ndf.sk
e-mail: pos.banskastiavnica@gmail.com


Miesto konania
Kaštieľ a múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton, Svätý Anton