Náckova Štiavnica

14. ročník Náckovej Štiavnice sa koná pod záštitou primátorky Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždy Babiakovej.

20. apríl 2018 (piatok) o 15:30 hod.; vo vozni historického vlaku na železničnej stanici v Banskej Štiavnici.

CTIHODNÍ A NEOMYLNÍ ORGANIZÁTORI:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – detašované pracovisko Banská Štiavnica, Živena – spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, pozývajú týmto širokú verejnosť z celého sveta, ale najmä z Banskej Štiavnice, Banskej Hodruše, Vyhní, Banskej Belej, Štiavnických Baní, Zvolena a priľahlého okolia na 14. ročník podujatia nesmierneho kultúrno-spoločenského významu s celosvetovým dosahom…

SPONZORI PODUJATIA:
Železnice SR, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, ŽIVENA – spolok žien slovenských žien Banská Štiavnica, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – detašované pracovisko Banská Štiavnica, Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
POS, Kammerhofská 2, mob: 0915 819 989, e-mail: petrova@osvetaziar.sk, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, tel: 045/578 22 09, mob: 0915 855 046

PROGRAM:
Kultúrny program vo vozni historického vlaku na železničnej stanici:
• Privítanie pergmónov,
• Pripomenutie si osobnosti Ing. Dalmy Štepánekovej (* 1933), významnej interpretky vtipov a príbehov v štiavnickom dialekte,
• 14. pilotná prednáška na tému „Nácko – politický disident” ,
• Súťaž v prednese náckovských vtipov, špásov a príbehov v štiavnickom dialekte („štjavnyčtina“),
• Súťažný kvíz zo znalosti „štjavnyčtiny”.

SPRIEVODNÁ AKCIA:
• Jazda mimoriadneho historického motorového vlaku “Štiavnickej Anče” zo Zvolena do Banskej Štiavnice s odchodom zo Zvolena o 13:20 hod. • Náckov povestný výjazd vlakom z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy pravidelným spojom s odchodom o 13:59 hod. a príchodom do Hronskej Dúbravy o 14:29 hod. • Návrat v “Štiavnickej Anči” s odchodom z Hronskej Dúbravy o 14:40 hod., s príchodom do Banskej Štiavnice o 15:20 hod.
• Odchod “ Štiavnickej Anče” z Banskej Štiavnice o 17:35 hod. , s jej príchodom do Zvolena o 18:47 hod.

 


Miesto konania
Železničná stanica, Trate mládeže 6, Banská Štiavnica